Každý z nás má stejné základní životní potřeby. Tak jako Eva, naše pohodová kolegyně…

Naše Eva se tento týden chová otřesně.

 • zapomněla poslat objednávku
 • urazila zákazníka
 • pohádala se v týmu
 • pokazila podklady k fakturaci
 • nedodala výkazy…

Eva, jindy senzační kolegyně byla minulý týden na pohovoru s naším CEO.

 • čeká na jeho rozhodnutí
 • neví, jaké bude
 • prožívá silný stav nejistoty
 • sama cítí, že je protivná a nedokáže se soustředit…

Jak to souvisí se životními potřebami?

Naše imaginární Eva, jindy pohodová kolegyně, se ocitla v situaci, kdy nemá naplněnou základní životní potřebu.
Eva nemá naplněnou POTŘEBU BEZPEČÍ A JISTOTY.

Wikipedia uvádí, že potřeba je stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme. Pojem potřeba se ve starších teoriích označoval jako instinkt nebo pud.

Tento instinkt pracuje na podvědomé úrovni. Tělo/mysl se snaží nenaplněnou potřebu doplnit, a bez ohledu na naše „povinnosti“ si bere potřebnou část energie. Ta pak chybí a člověk se nesoustředí, dělá chyby. Je protivný, což se projevuje v komunikaci a následně ve vztazích s týmem, zákazníkem atd. Někdo může říct „Eva nebyla ve své kůži“ nebo samozřejmě „já nejsem ve své kůži“.

Míra naplnění životní potřeby?

Míra naplnění každé z potřeb je proměnná. Může se měnit ze dne na den. Těchto základních životních potřeb, které definoval psycholog Abraham Maslow, je pět.

Když pominu tu úplně první, což jsou tělesné a fyziologické potřeby typu jídlo, tekutiny, teplo apod., tak máme nutkání naplňovat 4 potřeby.

 • Bezpečí, pocit jistoty
 • Přijetí, sounáležitost, láska
 • Uznání, úcta, sebe-hodnota
 • Seberealizace

Mám pro Vás jednu nevyžádanou radu, chcete-li. Kouč totiž neradí☺ Zkuste přijmout fakta.

 • Našich potřeb, dříve označovaných za instinkty či pudy, se nezbavíme.
 • Míra naplnění se mění ze dne na den v závislosti na našem okolí a našem nastavení.
 • Míra naplnění ovlivňuje náš život ve všech jeho oblastech. Nejcitelnější dopady budou asi v práci a ve vztazích.
 • Míru naplnění i popsané dopady můžeme ovlivnit. TENTO FAKT JE SLIBNÝ, co říkáte?

A jak že to můžeme ovlivnit?

Předně si dovolit upřednostnit sebe před čímkoli ostatním. Dovolit si čas pro sebe a alespoň chvíli vnímat, co se Vám děje.
Dostat se do pozice „pozorovatele“ – pozorovat sebe a svůj život z nadhledu.

Snažit se pochopit svoje pocity a co je vyvolalo. Uvědomit si, jestli s tím, co je způsobuje, můžu něco udělat.
Obecně se tomu říká osobní rozvoj, sebepoznání, vědomé žití. Detaily a postupy by vydaly na knihu. Ostatně knih na téma „osobní rozvoj“ již bylo napsáno nespočet, a totéž platí i o zmiňovaných životních potřebách.

Některé z tipů, návodů a inspirací najdete mimo jiné v jednotlivých článcích na našem blogu. A aktuálním „přírůstkem“ je náš první e-book 4 tipy JAK NEBÝT LIMITOVANOU EDICÍ.

Dovolte si to, a přeji vám povedený život☺

Martin