OSOBNÍ ROZVOJ
zaměstnanců
je pro firmu
KLÍČEM K VÝSLEDKŮM

Lidé jsou pro firmu stále tím nejdůležitějším

Stroje mají svou předepsanou údržbu, software jeprůběžně aktualizován, vybavení a prostory firmy jsou stavěny dle potřeb. Jakým způsobem může firma pečovat o to nejcennější – o člověka?

OSOBNÍ ROZVOJ zaměstnanců je pro firmu KLÍČEM K VÝSLEDKŮM

Koučink je jednou z nejmladších a zároveň nejefektivnějších metod rozvoje osobnosti i kompetencí. Průměrná návratnost vložených prostředků do koučinku zaměstnanců je dle ICF 700%. Dalo by se říci, že je užitečné mít kouče k dispozici a vědět, jak ho využít. Co myslíte? Není to trend, je to vývoj a tím pádem jen otázka času, kdy to začne zajímat i vás… Až ten zájem ucítíte, kontaktujte nás, prosím.

Vedete lidi?

Pak za ně máte odpovědnost. Cokoliv udělají, máte v tom prsty. V dobrém i špatném. To je fakt. Svým chováním, rozhodnutími, způsobem komunikace tvoříte podobu kultury týmu, který vedete. To je fakt. Děláte to nejlépe, jak dovedete. To je fakt.

Jak jste spokojený s kulturou vašeho týmu, s jeho výsledky?

Pokud naprosto, patří vám obdiv a naše gratulace. Je-li tomu jinak, pak je na místě změna. Ta změna by měla dle výše uvedených faktů začít u vás. Naším cílem je pomoc vám najít podobu té ideální změny. Tak, aby fungovala a vy do ní měli chuť a odvahu. Koučink je metoda otvírající potenciál člověka a my všichni jsme v této metodě vycvičeni. Nabízejí se dvě základní možnosti… Situaci zvládnete sami Nebo to zkusíte s koučem. Rozhodnutí je na vás. Máte chuť na nezávazný rozhovor, abyste se mohli přesvědčit?

Pracujete v HR?

Hledáte neustále způsoby, jak mít spokojené zaměstnance a přitom zapálené do své práce? Jedním ze způsobů je rozvinout ho osobnostně. Nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem rozvoje lidského potenciálu se ukazuje koučink. Rozvíjet touto metodou lze jednotlivce i týmy.

  • sebedůvěry
  • loajality
  • motivace
  • úrovně komunikace
  • využití potenciálu / talentů

V týmech dochází k prohloubení vztahů, což s sebou přináší…

  • efektivní spolupráci
  • chuť chodit do práce
  • snížení fluktuace
  • úbytek chybovosti
  • nacházení potřebných detailů k fungování procesů

Navíc pro vás máme jedinečný sebepoznávací program, který jsme sestavili na základě koučovacích technik a vaši zaměstnanci jej mohou absolvovat ve svém volném čase. Zajímají vás konkrétní možnosti růstu vašich zaměstnanců v uvedených oblastech? Kontaktujte nás…