Rozhodovací proces je celkem náročná mentální disciplína, a je to dost časté téma mých klientů.

Ještě nikdy jsem tedy neřešil téma „Jakou stranu nebo kandidáta mám zvolit?“ Nicméně téma VOLBY se v našich životech objevuje neustále.

Kdybychom přirovnali všechny voliče k jednomu člověku při koučovacím sezení, tak by se dalo říct, že se ta osoba konečně rozhoupala ke změně. Musela si nejdřív uvědomit, že jí něco nevyhovuje. Pak si utřídila myšlenky a zjistila původ své nespokojenosti.

S koučem došlo k přerámcování a vznikl z toho cíl… Tím cílem byla v případě voleb změna „vládnoucí party“. S koučem si pak imaginární člověk přišel na to, jak a proč to chce udělat… To “PROČ” je silný motivační motor a před pár dny své PROČ našlo 65% voličů.

Volby byly letos velmi napínavé do posledního okamžiku.

Vy jistě prožíváte větší či menší napětí u každé vaší volby… Co se vztahem, který nefunguje, Co s prací, která nenaplňuje, co s životem, kde chybí radost atd. Tak jako se národ rozhoupal k činu, rozuměj, šel k volbám. Tak se i člověk potřebuje rozhoupat k činu, a tu změnu udělat.

Prakticky nikdy nebudete přesně vědět, co ta změna přinese. Pokud tuto skutečnost nepřijmete jako fakt a stále se budete obávat důsledků své volby, zůstanete na místě…a co se dlouho nehýbe, nevyvíjí, neroste, neplyne, to brzy začne zahnívat.

Tak na VOLBY! A na vaše PROČ☺

Martin, zakladatel platformy KOUČ NA DRÁTĚ