Nejdřív fakta… Vztahy v práci, obecně mezi lidmi vzbuzují emoce. To nejde popřít.

Emoce mají schopnost člověka pěkně rozhoupat. To už většina z nás zažila dokonce na vlastní kůži.

Takto emočně rozhoupaný člověk může při své práci napáchat pěkné škody.

Shodneme se?

V práci například zažijete…

 • nesnášenlivost
 • pomluvy
 • závist
 • šikanu
 • nedůvěru
 • vyčlenění
 • strach
 • pohrdání
 • intriky
 • nátlak
 • neinformovanost
 • zatajování
 • ignoraci
 • neúctu
 • řadu dalších situací, které nejsou zrovna příjemné…

Nebo vy znáte někoho, kdo by to zažívat chtěl? Já tedy ne.

A znáte firmu, kde se nic z toho neděje? Já tedy ne. 

Shodneme se i na tomto?

Je to problém a jedna z definic uvádí, že „problém je situace k řešení“. Řešit se dá padákem člověku, kterého většina (nebo jen šéf) určí jako viníka. Málokdy to bývá „černobílé“, a navíc by ve firmě nakonec mohla zůstat jen kopírka…

Jak to tedy řešit? Klasika… špatná a dobrá zpráva. Nejdřív ta špatná. Univerzální řešení tématu „vztahy v práci“ na lusknutí prstů neexistuje, a tou dobrou zprávou je existence postupů, které fungují. Troufnu si napsat, že jejich podstatou je selský rozum. Nástroje využité k postupům zas vychází z pozitivní psychologie. Úplně na konci shrnu do jasných a jednoduchých kroků.

Vztahy v práci, a jak zlepšit?

Ještě před tím si přečtěte reálný příběh. Jde o přepis jedné zpětné vazby (originál je ve formátu jpeg).

První setkání s Martinem probíhalo u mne v kanceláři. Přišel s nabídkou a nápadem, jak rozšířit nabídku našich zájezdů. Během povídání jsme nakonec zabrousili úplně jinam. Začali si povídat o různých typech klientů, různých lidských povahách apod. a já se úplně mimoděk rozpovídala o současné situaci u nás ve firmě, kde jak už to v ženském kolektivu (až na 2 výjimky) bývá, docházelo k pomluvám, občas i intrikám a přenos pracovních informací byl nejednotný a neplnil zcela svou funkci. V týmu se tvořili „partičky“ a firma jako celek netáhla za jeden provaz.

Martin nabídl, že s tím zkusí něco udělat. Já nejsem velký příznivec různých typů workshopů, ale Martin mě svým povídáním a pohledem na věc tak zaujal, že jsem si řekla, že to zkusím a pustili jsme se do toho.

Martin s Petrem s námi zrealizovali Iniciační workshop, při němž jsme si uvědomili řadu AHA momentů, z nichž ten nejsilnější byl o komunikaci. Každý z nás si myslel, že to dělá dobře a  většina z nás si vůbec neuvědomovala, že se nějaká věc dá dělat i jinak. Pánové nás donutili podívat se na problém zvenku a my najednou pochopily, že stačí změnit úhel pohledu a že se změnou bychom měli začít každý u sebe. Nastartovali jsme nová pravidla a cestu ke změně. Rázem jsme věděli, co potřebujeme a sestavili jsme plán kroků k dosažení našeho cíle. 

Během několika týdnů, kdy jsme cca 1x týdně pracovali pod vedením Martina a Petra, se nám podařilo stmelit tým, obecně zvednout energii všech a kompletně proměnit atmosféru v celé firmě. To nám potvrdili i partneři, kteří přišli do firmy po delší době…

Důležité je, že inspirativní a nenásilný přístup vzbudil chuť zlepšovat jednotlivé situace a procesy. Všichni najednou měli chuť zkoušet nové věci a dostali chuť spolu více diskutovat, jednoznačně k sobě začali být mnohem tolerantnější.

Vznikla tak například pracovní skupina (není jediná), jejímž cílem je sbírat náměty, nápady, inovace a implementovat je do chodu společnosti. Celkově vnímám spolupráci s Ad Point jako velmi přínosnou. Jejich empatický přístup společně s použitými technikami mohu jen a jen doporučit.

Lenka Viková – majitelka společnosti

Závěrem slíbené shrnutí vedoucí ke zlepšení vztahů v práci…

 • Detekce a pojmenování problému.
 • Jak a čím se problém projevuje.
 • Definice žádoucího stavu.
 • Sestavení plánu kroků k jeho dosažení.

Zní to velmi jednoduše a ono to jednoduché je, avšak je třeba jedné veledůležité ingredience…

ZPŮSOB PROVEDENÍ.

A přesně s tím umíme pomoci.

Martin Kunt

životní a firemní kouč, zakladatel platformy KOUČ NA DRÁTĚ