Je březen, v KOUČI NA DRÁTĚ máme měsíc s témetem „hojnost“ či jinak řečeno „prosperita“, a za oknem bují jaro. Vše živé vykouklo ze svých pelíšků, krmí se jarním lupením a skotačí na sluníčku, co mu síly stačí. Je čas budování obydlí, která zajistí bezpečí, čas soupeření o nejlepší partnery a nejvýhodnější teritoria. Rodí se nový život, vše pučí a kvete. A co vy? Kvetete, nebo spíše přemýšlíte, kdo by vám půjčil? 

Následující článek obsahuje nejen zamyšlení, ale také otázky a praktická cvičení, která můžete provést v klidu, ideálně se zavřenýma očima. Připravte si k tomu psací potřeby a jdeme na to!

Nejprve ale zůstaňme ještě ve světě přírody a zamysleme se, co to vlastně ta hojnost je a jak se takový prosperující jedinec chová.

Vidíme, že prosperující jedinec je aktivní. Snaží se zaujmout co nejlepší pozici a obhájit si co nejvýhodnější podmínky. Maximálně využít svých vnitřních i vnějších zdrojů.

Boje, kterých se účastní, nejsou devastující a zákeřné. Prosperující jedinec je zároveň i prosperujícím druhem, prosperujícím životem. Ve světě živé přírody si můžeme všimnout, že všichni „táhnou za jeden provaz“ – rostliny, živočichové, houby, všichni žijí ve vzájemné propletenosti vztahů. Jeden druhému jsou prospěšní, tvoří celek a jejich jednání je s celkem v souladu.

Zároveň, prosperující tvor jedná uváženě. Žije sice v neustálém riziku, ale nehroutí se z něj, ani ho zbytečně nezvyšuje svojí neopatrností a nevhodným chováním. Na nepříznivé podmínky se aktivně adaptuje.

Co si z toho můžeme odnést my, lidé? 

Domnívám se, že právě tu nutnost aktivity, kreativity, souladu s celkem a práci s rizikem. Jako lidé máme navíc dar svobody.

Existují samozřejmě věci, které neovlivníme, ať už je to náhlá nemoc, válka nebo živelná pohroma. Otázky, které sobě i Vám nyní kladu, ale zní: 

 • Využívám aktivně na maximum svůj potenciál a své zdroje? Kde mám rezervy?
 • Přijímám podmínky jako dané, nebo je sám/a spoluvytvářím v souladu se svými hranicemi a vizemi?
 • Dokážu jít do akce a nést riziko, že se to nemusí podařit?
 • Není moje jednání příliš devastující pro mě samotnou, moje blízké i moje vzdálené?
 • Jaký vliv má na mě a moje okolí naopak moje pasivita?

Hojnost vnímám jako směřování k tomu nejlepšímu možnému, které je zároveň v souladu s celkem – jak v našem nitru, tak v materiálním světě. Není nutné volit jenom jednu stranu mince. Abychom vedli vnitřně bohatý život, nemusíme být přece chudí na majetku! A naopak, abychom materiálně prosperovali, nemusíme být chudí duchem.

Do hry však vstupuje náš vztah k hojnosti…

Vztah k hojnosti jako dědictví předků 

Po svých předcích však dědíme nejen tělesné charakteristiky nebo určité vlastnosti, ale také hodnoty a vzorce myšlení. Některé nám mohou sloužit, jiné naopak.

Mnozí si na nevědomé úrovni neseme pocit strachu a bezmoci, který patří předchozím generacím. Když se ohlédneme do své rodinné historie, možná uvidíme babičky a dědečky, kteří během kolektivizace přišli o vše, co jejich rodina vybudovala. Jak se říká, „kde nic není, ani čert nebere!“ – ten, kdo nic nemá, nemá o co přijít.

Zažili dobu nedostatku a bídy za války. Dobu, kdy jakékoliv utrácení bylo nežádoucí či nemožné. Ostatně, „kdo šetří, má za tři!“.

A když půjdeme ještě dál, dostaneme se do doby, kdy byla společnost prakticky neměnně rozdělena na bohaté a chudé. Chudý se chudý rodí a chudý zůstane. Celý život dře a slouží bohatému. I bohatý se bohatý rodí a majetek hromadí. Využívá druhé lidi ke svému prospěchu. Bohatství jde ruku v ruce s mocí, chudoba s bezmocí.

Připravte si teď papír a tužku, případně i potřeby na malování…

A zamysleme se nad tím, jak se ve Vaší rodině smýšlí o penězích a úspěchu. Věnujme se také tomu, jaké postoje vůči úspěšným a bohatým lidem zaujímáme jako společnost:

 • Je možné, že jste byli vychováni ke skromnosti, nebo k nutnosti za všech okolností šetřit. Jakým způsobem Vás to nyní ovlivňuje, když chcete investovat své peníze?
 • Je na bohatou ženu ve Vaší rodině (společnosti) pohlíženo jako na úspěšnou a obdivuhodnou, nebo je to spíše „zlatokopka“ hodná zavržení?
 • A co bohatí muži? Je postoj vůči nim spíše přátelský, nebo převládá názor, že peníze kazí charakter a bohatí jsou jenom ti, co druhé okrádají?

Zodpovězme si tyto otázky a prohlédněme si naše rodinné vzorce. Slouží nám? Pak je to skvělé. A pokud shledáte, že nastal čas vytvořit si svá vlastní, nová přesvědčení týkající se bohatství a prosperity, napište si je!

Hojnost jako stav mysli

Známým faktem je, že pro náš pocit spokojenosti a štěstí není ani tak důležité, kolik toho máme, ale jestli nám to stačí k pokrytí našich potřeb. Jak v tomto kontextu vnímáte hojnost, co to pro Vás znamená? Jaké Vaše potřeby musí být naplněny, abyste mohli žít v hojnosti? Dáváte všem svým potřebám tolik, kolik si zaslouží? Nebo utápíte prostředky v něčem, co pro Vás vlastně není důležité?

Projděte si postupně úroveň svého nitra a následně vnější úroveň. Je možné, že se tyto úrovně budou prolínat. Odpovědi si napište.

Představte si, že v takovéto plné hojnosti žijete.

 • Co tam vidíte a slyšíte?
 • Co v životě v hojnosti děláte a co tam dělají Vaši blízcí?
 • Jak se v hojnosti cítíte?
 • Co si tam myslíte, jaká máte přesvědčení a co je pro vás důležité?
 • Co všechno je tam jinak?

Všechno si to poznamenejte.

Věřím, že každý konec je zároveň začátkem, a stejně tak je tomu i se závěrem tohoto článku. Otázky a cvičení, které jsem Vám v něm nabídla, mohou být jen takovým malým restartem a zorientováním se, kam chcete kráčet dál. A pokud by se cesta k hojnosti zdála příliš těžkou a složitou, NA DRÁTĚ jsme připraveni Vás na ní doprovodit.

Míša LaLoba Burdová