Děkujeme za Váš čas, přestože jste ho věnoval(a) sám sobě.

Tento test neurčuje, zda jste nebo nejste dobří. Naším záměrem bylo Vás inspirovat k nahlédnutí na sebe trochu jinak… Na cestě za kvalitnějším životem bývá jedním z prvních kroků rekapitulace a upřímný pohled na vlastní život. Při bodování platnosti jednotlivých tvrzení Vám jistě došlo, kde to ve Vašem životě drhne a kde to plyne jako po másle.

Váš součet bodů v jednotlivých životních oblastí naznačuje, že jste se svým životem relativně dost spokojený(á).

K tomu Vám ze srdce blaho-přejeme. Možná ani necítíte potřebu něco měnit – a nemusíte. Je to jen na Vás…

…Jestli chcete dál vylepšovat detaily svého žití nebo se spokojíte s tím, jak žijete dosud.

Doporučení pro Vás

Zaměřte svou pozornost na tu životní oblast, která od Vás „dostala“ nejméně bodů. Tam se skrývá rezerva k Vaší maximální spokojenosti. Aby životní změny přinášely to, co si od nich slibujeme, je třeba je realizovat postupně krok za krokem a řešit vždy jen jednu oblast.

Co může koučink přinést právě Vám?

Orientaci v detailech jednotlivých životních oblastech. Zcela jistě i uvědomění, díky čemu se Vám daří žít tak, že Vám vyšlo takto vysoké hodnocení. Začnete si ve velmi jemných detailech pojmenovávat Vaše talenty a silné stránky. To Vám pomůže v dalších krocích života. Cokoliv se nehýbe, neroste, nevyvíjí, začíná stagnovat, chřadnout a umírat.