Děkujeme za Váš čas, přestože jste ho věnoval(a) sám sobě.

Tento test neurčuje, zda jste nebo nejste dobří. Naším záměrem bylo Vás inspirovat k nahlédnutí na sebe trochu jinak… Na cestě za kvalitnějším životem bývá jedním z prvních kroků rekapitulace a upřímný pohled na vlastní život. Při bodování platnosti jednotlivých tvrzení Vám jistě došlo, kde to ve Vašem životě drhne a kde to plyne jako po másle.

Vaše dosažená bodová hodnota platnosti uvedených tvrzení naznačuje, že Váš život se neodvíjí zcela dle Vašich představ.

Nejde o žádnou zásadní krizi, ale určitě je na místě se zamyslet, jestli by to náhodou nešlo lépe… A my víme, že ano.

Z praxe – tedy reálného života je zřejmé, že přehlížením a zanedbáváním oblastí, které se nám nelíbí, docílíme tak akorát rostoucí frustrace.

Doporučení pro Vás

Porovnejte si jednotlivé životní oblasti a vyberte tu s nejnižším skóre. Této oblasti začněte věnovat pozornost a porovnejte jednotlivá tvrzení v dané oblasti. Jak spolu souvisí?

Vyberte tvrzení z dané oblasti, které má nejméně bodů. Sem zaměřte pozornost a popište si, jak by to mělo reálně vypadat, abyste mohl(a) dát bodů 10. Následně tuto představu začněte naplňovat.

Zlepšením platnosti tohoto „nejslabšího tvrzení“ se Vám „automaticky“ zvýší úroveň i ostatních aspektů dané oblasti. Je důležité řešit a posouvat jen jednu oblast krok za krokem…

Co může koučink přinést právě Vám?

Díky koučinku se daleko rychleji zorientujete v souvislostech. Velkým přínosem pro Vás může být přesná definice toho, co opravdu chcete – mnohdy si říkáme, že to přeci víme, ale když dojde na věc a máme to popsat svými slovy… Zkuste si to. Jakmile si toto definujete, pomůže Vám koučink s dalšími kroky – nastavením strategie a plánu kroků vedoucích za definovaným „CHCI“.

A také uvědomění, které návyky Vám pomáhají a které nikoliv.