Děkujeme za Váš čas, přestože jste ho věnoval(a) sám sobě.

Tento test neurčuje, zda jste nebo nejste dobří. Naším záměrem bylo Vás inspirovat k nahlédnutí na sebe trochu jinak… Na cestě za kvalitnějším životem bývá jedním z prvních kroků rekapitulace a upřímný pohled na vlastní život. Při bodování platnosti jednotlivých tvrzení Vám jistě došlo, kde to ve Vašem životě drhne a kde to plyne jako po másle.

Vaše bodová hodnota naznačuje, že se Vám v současnosti příliš radostně nežije.

Není třeba zoufat, jelikož v každé životní oblasti můžete vhodným přístupem dosáhnout výrazného zlepšení za poměrně krátkou dobu. Budete potřebovat identifikovat ta nejožehavější místa, kde Vás to brzdí… Jsou to ta s nejnižší bodovou hodnotou. Možná jste příliš orientovaný(á) na vnější svět a jen slabě nebo vůbec vnímáte vlastní vnitřní volání…

Doporučení pro Vás

Nic není tak hrozné, jak se na první pohled může zdát. Hlavu vzhůru a odhodlání. Všeho, v co věříte a dovedete si to představit, můžete dosáhnout – je to prokázané.

Nejdříve zaměřte pozornost na oblast, která dostala nejméně bodů. Určitě neřešte více oblastí hned – najednou. Představte si danou slabou oblast tak, jako by byla na 10 bodů. A k této představě začněte podnikat krok za krokem.

Co může koučink přinést právě Vám?

V první řadě uvědoměním a správným pojmenováním situací, které potřebujete řešit. Kouč vám pomůže utřídit a seřadit myšlenky, což se vám hodí při tvorbě strategie a plánu jednotlivých kroků vedoucích za zlepšením každé oblasti. Nastaví vám zrcadlo, abyste si mohli přijít na to, co si třeba půl života nalháváte, aniž byste si toho byli vědomi…

Stejně tak vám velmi pomůže pravidelná revize vašich kroků. Spolu s koučem vyhodnotíte, zda plán funguje dle představ a pokud ne nastavíte ty správné korekce.