Petra Robenková

Pomáhám učitelům a ředitelům, aby se jim lépe pracovalo a jejich práce jim byla koníčkem. Naslouchám starostlivým rodičům při výchově jejich potomků. Všechny své klienty vedu k poznání sama sebe a uvědomění si toho,  co by rádi na své cestě životem dosáhli a získali.

MOTTO: „Cokoli slyšíme, je jen názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“ – Marcus Aurelius

Něco o mně

Jsem koučka, speciální pedagog, mentor, lektorka a průvodkyně. Ve svém profesním životě se zabývám již více než 15 let oblastí vzdělávání a diagnostických procesů. Jako certifikovaný kouč se věnuji Life koučinku a seberozvoji, koučinku osob působících v pomáhajících profesích, speciálně pedagogickému a pedagogickému mentoringu, koučování a seberozvoji dětí a emočnímu rozvoji u druhostupňových žáků. Svoji znalost školního prostředí a potřeb dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí s autismem vnímám při mentorování jako významnou.

Na koučinku se mi líbí možnost vnímat klienta jako zcela jedinečnou osobu, která dokáže přesně definovat vlastní potřeby, stanovovat si cíle, jichž chce dosáhnout a najít vlastní zdroje pro jejich naplnění.

Pro své koučování využívám prvky psychoterapeutických přístupů, a to především Rogersovkého přístupu a Gestalt přístupu.

Rogersovský přístup využívá principy bezpodmínečného pozitivního přijetí klienta, empatické porozumění ze strany kouče a také koučovu autenticitu.

Gestalt přístup vede klienta k uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomném okamžiku. Pro tuto metodu je využívána práce s emocemi a nonverbalitou.

Při koučování nikdy klienta nehodnotím, nedávám mu rady, nemoralizuji. Plně věřím v sílu každého klienta a nechávám mu plnou důvěru a zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Kontakty a rezervace

Zatím nemáte naše členství pro rezervaci schůzky s koučem. Kontaktní údaje a možnost rezervace jsou dostupné pouze členům. Pokud jste si členství už koupili, objednávka pravděpodobně čeká na vyřízení nebo uhrazení. Až po té získáte možnost rezervovat si kouče.

Chcete zjistit, jestli vám tento kouč sedne?

Vyzkoušejte si online až 5 koučů za 500 Kč

Nabízíme bezpečný prostor, kde si můžete vyzkoušet 5 profesionálních koučů, každého na 30 minut. Vyzkoušení koučů je naprosto nezávazné a na konci se rozhodnote, co dál.

Objednávka služeb kouče

Objednat jedno sezení 60-90 min.

2800 Objednat sezení

Objednat balíček 12 sezení

28000 Objednat sezení

Kouč se s vámi po rezervaci spojí a konkrétní termín a čas si už odladíte dle vašich společných možností.  

Zkušenosti

V současnosti mám odkoučováno více než 150 hodin

Koučuji v českém i anglickém jazyce

Profesní zaměření:

  • Life koučink a seberozvoj
  • Výchova a vzdělávání
  • Vztahy
  • Mentoring
  • Zdravý životní styl

Vzdělání a vybrané certifikáty:

Déčko Liberec z.s., Základní výcvik krizové intervence

Vysoká škola aplikované psychologie, VýcvikUžití PCA v psychoterapii

Vysoká škola aplikované psychologie, Výcvik v koučování

Psychoterapeutické aspekty léčby hyperaktivních a autistických   dětí

Alternativní a augmentativní komunikace

Člen EMCC organizace