Už se tam vidíte… Ležíte na plážovém lehátku s koktejlem z čerstvě načatého kokosu a hledíte do přílivu živelné energie z nekonečných vln… Jenže, ještě tam nejste… Zdá se, že množství práce neubývá a dokonce máte chvílemi pocit, že úkoly bobtnají jak hrnečku vař…

Z mé koučovací praxe vyplývá, že období před dovolenou jsou často u koučovaných uváděná různá nedorozumění na pracovištích. Zaměstnanci jsou unavení, podráždění, těší se na volno a často se nemohou s kolegy shodnout na termínu svých dovolených.

Vedoucí nezvládají zcela své manažerské dovednosti, které ne vždy podporují prevenci před hrozbou fyzického i psychického kolapsu.

PRAXE

1) Vedoucí pobočky na koučovacím sezení sděluje, jak dává svému týmu svobodu a nezávislost. Ten se ale (díky tomu) stále nemůže domluvit na jednotlivých termínech dovolených. Říká: “Někdo na pobočce být musí a oni to přece vědí?!”

2) Nově příchozí koučovaná se v průběhu sezení svěřuje, že je na koučování poslaná za účelem prevence syndromu vyhoření. Ten jí před pár měsíci postihl a ona byla na osm měsíců vyřazená z provozu. Doslova. Nedošla ani nakoupit, jak byla vyčerpaná.

3) Ředitel firmy při koučování popisuje, jak vzývá přicházející dovolenou, protože konečně bude “jen” s rodinou, dopřeje si zasloužený odpočinek a “vypne” od práce.

Zamyšlením se nad jednotlivými případy, dojdeme k následujícím zjednodušujícím shrnutím, o co v situacích jde:

 • Jak komunikovat a dojít shody. 
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence. 
 • Umění říct ne, delegovat práci a nalézt “work and life balance”

Společným jmenovatelem všech případů je jednoznačně pojem: SEBE-VĚDOMÍ.

Nemluvíme tu o sebevědomí ve smyslu “jak někdo působí sebevědomě na druhé” (a často je to jen hra) a ani o budování tohoto působení na lidi (jako např.: učení se manipulace).

Hovoříme zde o poznání sebe sama jako základního kamene ve vztahu k sobě a k druhým a jeho potřebě v každodenním životě.

Jak je možné, že když posílíme naše vědomí sebe sama, prakticky nám to pomůže v našich životech?

Vědomí je veškeré poznání o sobě a světě. Umožňuje nám sebereflexi.

V širším slova smyslu souvisí naše vědomí se svobodou a zodpovědností všech lidí, aneb jak jsme si vědomí důsledků svých činů ve svobodné zemi.

Podívejme se na představu ideálního sebe-vědomého člověka v níže uvedených tvrzeních, zakončených podnětnými otázkami pro posílení Vaší sebereflexe jako čtenáře:

1) Sebe-vědomý člověk si je vědomý svých potřeb.

 • Jak se právě teď cítíte ve svém těle? 
 • Jak uspokojujete své každodenní a dlouhodobé potřeby Vy?

2) Člověk vědomý sebe sama zná své hodnoty, silné stránky a slabé stránky.

 • Jaké jsou Vaše hodnoty (alespoň 20), a kterých 5 je těch nej a proč? 
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? 
 • Jak si umíte říct o pomoc?
 • Jak dáváte lidem příležitost Vám pomoci, jak delegujete? 
 • Jak umíte odmítat zadání, když máte hodně práce, nebo když jde zadání proti Vašemu přesvědčení?

3) Sebe-vědomý člověk ví, že potřebuje radost ve svém životě (nejen v práci).

 • Co Vám přináší radost/energii/šťávu do života?
 • Jak často dobíjíte energii?

4) Sebe-vědomý člověk působí zdravě sebevědomě.

 • Jak sebevědomý se uvnitř sebe cítíte být vs. jak sebevědomě podle Vás působíte na druhé? Jde Vám to s lehkostí, kolik Vás to stojí sil?

5) Při komunikaci sebe-vědomý člověk vnímá a respektuje potřeby druhých.

 • Jak respektujete druhé? 
 • Jakým stylem s druhými komunikujete?

Jak by asi dopadly případy ze začátku, pokud by jednotliví aktéři byli v situacích sebe-vědomí?

VÝSLEDKY PRAXE

 • Vedoucí se vědomě zapojuje do diskuze nad termíny a má finální slovo.
 • Vedoucí vnímá své podřízené a vidí, když někdo přestává být motivován a začíná být často unaven. Vede podpůrné rozhovory s kolegy jako prevenci syndromu vyhoření.
 • Ředitel má stabilní a vyrovnaný work and life balance.

Automaticky se sebe-vědomým nikdy nestanete. Někdy je potřeba nechat se podpořit na své cestě…

A co víc. Když jste sebe-vědomý ještě jednáte eticky. Překvápko?

Jednání se sebou samým, jednání s druhými, styl a forma komunikace k druhým, všechny úrovně zodpovědnosti a s nimi spojená svoboda, to všechno jsou pojmy, o kterých etika pojednává.

Člověk vědomý sebe sama se zná, vnímá své potřeby, a to samé očekává od druhých.

Dle toho jedná a komunikuje.

Umí předpovědět důsledky svých činů.

Řídí svůj život směrem k co nejvyšší spokojenosti a v těžších obdobích svého života ví, že se na sebe může spolehnout.

Mgr. Andrea Šatopletová

KOUČ NA DRÁTĚ